Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID :  @puncenter  (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)   

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   ritsri   

สถาบันเปิดสอนด้านบุคลิก-นิสัย-พฤติกรรม-การพูดสื่อสาร-การคิด-การตัดสินใจ

 

คอร์สที่สถาบันเปิดสอนทุกคอร์ส  จะมีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน  แต่ผู้ที่ต้องการได้ใบประกาศเพื่อการสมัครงาน  ต้องเข้าสอบเพื่อรับใบประกาศ     ถ้าไม่เข้าสอบ เราสอนแต่จะไม่ออกใบประกาศ

 

ใบประกาศที่สถาบันออก

การคิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ

เหมาะสำหรับตำแหน่งวิเคราะห์  วางแผน  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

เหมาะสำหรับตำแหน่งวิเคราะห์  วิจัย

 

การโน้มน้าวเพื่อการขาย

เหมาะสำหรับตำแหน่งฝ่ายขาย  ฝ่ายตลาด

 

การโน้มน้าวเพื่อการทำงาน

เหมาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้างาน  ผู้บริหาร

 

การพรีเซนต์ เพื่อนำเสนอผลงาน

เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องพรีเซนต์ เสนอผลงาน

 

Tel : 089-1690911 , 083-0949242 หรือติดต่อเบอร์สำรอง 086-3329288 LineID : ritsri และ Email : paputking@yahoo.com

เชื่อมั่นในตนเอง