Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288 LineID : ritsri  Email  :  paputking@yahoo.com

คอร์สบำบัดลดความเครียด

พัฒนาบุคลิก - จิตใจ

เพิ่มพลัง-ฟื้นฟูสมอง

พัฒนาสมอง-ความจำ

คอร์สปั้นคนเป็นเศรษฐี

พัฒนาตนเอง

สอนการฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนา

สถาบันปั้นคน

Tel : 089-1690911 , 083-0949242 หรือติดต่อเบอร์สำรอง 086-3329288 LineID : ritsri และ Email : paputking@yahoo.com

เชื่อมั่นในตนเอง