Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID :  puncenter  Email  :  paputking@yahoo.com

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @ritsri    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

    คอร์สใจเย็น - ควบคุมอารมณ์ได้ สำหรับเด็ก/ผู้ใหญ่ ที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้   ซึ่งมีหลายแบบ เช่น  หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย อารมณ์รุนแรง โกรธรุนแรง - เสียใจง่าย  เศร้าง่าย น้อยใจง่าย  ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ เพื่อให้ท่านเป็นคนใจเย็น สุขุม ควบคุมอารมณ์ได้  (ไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น - เรียนไม่เห็นผล เราพร้อมคืนเงิน)

กลุ่มอาการ ที่เรารับดูแลสอน เช่น

  • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่หงุดหงิดง่าย
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่โกรธง่าย  
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่อารมณ์รุนแรง  โกรธรุนแรง
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ มีอารมณ์แปรปรวน 
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ เสียใจง่าย - เศร้าง่าย - น้อยใจง่าย
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ อารมณ์อ่อนไหวง่าย
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้บ่อยๆสิ่งที่สอน / เป้าหมาย

  • สอนวิธีให้รู้จักการควบคุม อารมณ์ สติ ตนเอง 
  • เราใช้เทคนิคการสอนโดยจิตวิทยา เพื่อเปลี่ืยนนิสัยให้เป็น คนใจเย็น คนสุขุม มีอารมณ์เป็นปกติมากขึ้น
  • สอนเทคนิคการลดความผันผวนของอารมณ์

 

สำหรับท่านที่สนใจเรียน ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 - 6 เดือน แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน (ค่าเรียน 3000 บาท/เดือน) แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นไม่มาก เรียนประมาณ 3 เดือน ในรายที่เป็นปานกลาง 3-4 เดือน ในรายที่เป็นมาก 5-6 เดือน

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ