Black Ribbon

    คอร์ส คนมีเสน่ห์ มีคนรักมากมาย ไปไหนใครก็รัก คอร์สนี้เหมาะสำหรับ เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่ไม่ค่อยมีเพื่อน - เข้ากับคนอื่นได้ยาก - ปรับตัวเข้ากับคนอื่น ได้ยาก (ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน) เด็กนักเรียน-ผู้ใหญ่ จำนวนมาก ที่ไม่ค่อยมีเพื่อนๆ-เข้ากับคนอื่นได้ยาก-ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ยาก  ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ คอร์สคนมีเสน่ห์ มีเพื่อนมากมาย เป็นคอร์สที่มุ่ง ทำให้เด็ก-ผู้ใหญ่ เป็นคนมีสเน่ห์-อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนชอบคนรัก-มีเพื่อนมากมาย (การสอนใช้วิธีทางจิตวิทยาเป็นหลัก) คอร์สนี้เราสอนเด็ก-นักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่

 

 

สิ่งที่สอนในคอร์สนี้

  • สอนรู้จักวิธีการวางตัว ให้คนอื่นๆชอบ
  • สอนวิธีเข้ากับคนผู้อื่น วิธีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
  • สอนให้รู้จักการพูดเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจชอบ
  • สอนว่านิสัย บุคลิกแบบใดที่คนชอบ และ ไม่ชอบ
  • สอนให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีความมั่นใจในตนเอง

 

กลุ่มเด็ก-ผู้ใหญ่ ที่ควรเรียน

  • เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่ไม่กล้าแสดงออก เด็กที่ไม่มีความมั่นใจตนเอง
  • เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่เข้ากับคนอื่นได้ยาก  
  • เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่ไม่ค่อยมีเพื่อน
  • เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหากับเพื่อน เพื่อนไม่ค่อยชอบ
  • เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆได้

 

คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส คือ

1.สำหรับเด็กประถม

2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย

3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่

 

 

สำหรับท่านที่สนใจเรียน ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 - 6 เดือน แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน (ค่าเรียน 3000 บาท/เดือน) แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นไม่มาก เรียนประมาณ 3 เดือน ในรายที่เป็นปานกลาง 3-4 เดือน ในรายที่เป็นมาก 5-6 เดือน

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

หรือส่ง SMS มาที่เบอร์  089-1690911