Black Ribbon

คอร์สสำหรับ คนที่ คิด-วิเคราะห์-ไม่เป็น 

 

ถ้าท่านรู้สึกว่า ความคิด-มุมมอง ของท่านสู้เพื่อนร่วมงาน-บุคคลอื่นไม่ได้

ลองมาเรียนที่เรา   ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน

 

 

คนบางคนคิด-วิเคราะห์-วางแผน ตัดสินใจ  ไม่เป็น   หรือสู้คนอื่นๆไม่ได้   เราจึงเปิดคอร์สคนฉลาดคิด-วางแผน  เพื่อสอนให้ท่าน คิด-วิเคราะห์ เป็น    สามารถคิดวิเคราะห์ในมุมมองที่คนอื่นๆ คิดไม่ได้

 

 

คนที่เหมาะเรียนคอร์สนี้

- คนที่  คิด วิเคราะห์ ไม่เป็น

- การคิด / วิเคราะห์ / วางแผน / ตัดสินใจ ของท่านสู้เพื่อนร่วมงาน-บุคคลอื่นไม่ได้ 

- ทำงานมานานแต่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง  รู้สึกว่าเจ้านายมองเรา ว่าไม่เก่งพอที่จะเลื่อนตำแหน่ง

- เราทำงานสู้เพื่อนร่วมงานไม่ได้  รู้สึกว่าตนเองเก่งไม่พอ

- ปรารถนาให้ตนเอง ทำงานเก่งขึ้นกว่าเดิม / ประสบความสำเร็จในชีวิต มากกว่านี้

 

 

โดยสิ่งที่เราสอนได้แก่

- สอนคิด-วิเคราะห์-วางแผน เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล

- สอนคิด-วิเคราะห์-วางแผน ในมุมมองที่แตกต่าง มองเห็นในมุนที่คนอื่นๆมองไม่เห็น

- สอนคิด-วิเคราะห์-วางแผน เพื่อให้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ต่างๆ ได้อย่างดีเยื่ยม

- สอนคิด วิเคราะห์- แบบมองการณ์ไกล มีสายตาที่กว้างไกล มีมุมมองที่เฉียบแหลม

 

 

เป้าหมายการสอน คือ  ทำให้ท่าน คิด วิเคราะห์ วางแผน ได้ดีขึ้น  

กลายเป็นคนที่มีความคิดเฉลียวฉลาด สามารถคิดในสิ่งที่คนอื่นๆ คิดไม่ได้ เพื่อให้ท่านเจรฺญเติบโตในการงาน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าและบุคคลต่างๆ ถึงความสามารถของท่าน เพื่อให้ท่านเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

 

 

ค่าเรียน 4500 บาท/เดือน

กรณีมีปัญหา น้อย เรียน 2-3 เดือน

กรณ๊มีปัญหาปานกลาง--มาก  เรียน 3-6 เดือน

 

สนใจเรียนติดต่อ 089-1690911 , 086-3329288