Black Ribbon

คอร์ส คิดช้า-เข้าใจอะไรยาก 

 

    เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไป (ถ้าเรียนไม่เห็นผลเราพร้อมคืนเงิน) คอร์สพัฒนาคนที่คิดช้า-เข้าใจอะไรยาก เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปเพื่อให้ท่านสื่อสารกับคนอื่รและตอบโต้ได้ เรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วขึ้น เวลาอธิบายเข้าใจง่ายขึ้น

 

กลุ่มอาการที่เรารับสอน

  • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่สนทนากับคนอื่นแล้วเข้าใจยาก
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่คิดช้าคิดไม่ทันคนอื่นตอบคำถามช้า
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่ไม่สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องง่าย ๆ ได้
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ ที่เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ช้า
  • เด็ก/ผู้ใหญ่ที่เวลาสอนงานแล้วเป็นช้า

 

เป้าหมายการสอน

  • สนทนาหรือตอบโต้กับคู่สนทนาแล้วเข้าใจสิ่งที่พูด
  • คิดเร็วและคิดทันมากขึ้นเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เร่งด่วน
  • เข้าใจเรื่องยากๆมากขึ้นและเริ่มเรียนรู้กับสิ่งต่างๆพร้อมแก้ไขปัญหาได้ทันที
  • เวลาสอนงานแล้วเข้าใจสิ่งที่ผู้สอนอธิบายได้เร็วขึ้น

 

รูปแบบการเรียน 

    สำหรับท่านที่สนใจเรียน ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 - 6 เดือน แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน (ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน) แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นไม่มาก เรียนประมาณ 3 เดือน ในรายที่เป็นปานกลาง 3-4 เดือน ในรายที่เป็นมาก 5-6 เดือน

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

หรือส่ง SMS มาที่เบอร์  089-1690911