Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID :  puncenter  Email  :  paputking@yahoo.com

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @ritsri    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านลักษณะสำคัญของโรคติกส์ คือมีอาการกระตุกเร็วๆ ของกล้ามเนื้อ มัดย่อยๆ (Motor Tics) ที่บริเวณใบหน้า, คอ, ไหล่

 

 

เป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาท ทำให้มีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือเปล่งเสียงซ้ำๆ 
มักมีอาการขึ้นๆลงๆ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ ถูกล้อว่า อับอายหรือถูกตำหนิได้ ควรเรียนคอร์สนี้..!!

 

อาการ

 • ขยิบตา ย่นจมูก กระตุกมุมปาก สะบัดคอ เอียงคอ ยักไหล่ กระตุกแขน-ขา-หน้าท้อง ซ้ำๆ (motor tics)
 • ไอ กระแอม ซูดจมูก ส่งเสียงอือ-อา คำไม่มีความหมาย-หยาบคาย ซ้ำๆ (Vocal tics)
 • ย้ำคิด และย้ำทำ ซนผิดปกติ ขาดสมาธิ การยับยั้งชั่งใจ หรืออาจมีปัญหาด้านการเรียนร่วมด้วย

 

เป้าหมาย

 • ลดอาการกระตุก กระตุกแขน-ขา-หน้าท้อง ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
 • สร้างความมั่นใจ หรือสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง
 • สามารถให้ควบคุมอารมณ์ตนเองได้  
 • ลดอาการย้ำคิดย้ำทำ ทำให้มีสมาธิมากขึ้น

 

<< สร้างความมั่นใจ - ลดอาการTIC  - ทำให้ใช้ชิวิตได้ง่ายมากขึ้น >>

ค่าเรียน 3,500 ฿

 **หมายเหตุ คอร์ส การเรียนคอร์สนี้ไม่ได้หายจากโรคTIC แต่ช่วยลดอาการTIC ให้ลดลงอย่างชัดเจน

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

   วงจรการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากอดีต จนนำมาสู่การเกิด “การนอนไม่หลับ” หรือ Insomnia การนอนหลับ จึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญต่อการทำให้ร่างกายและจิตใจของเรารู้สึกสดชื่นและฟื้นคืนพลัง

 

    การนอนหลับ จึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญต่อการทำให้ร่างกายและจิตใจของเรารู้สึกสดชื่นและฟื้นคืนพลัง

 

อาการ

 • ภาวะนอนไม่หลับจากความอ่อนเพลียเมื่อยล้า หงุดหงิด ขาดสมาธิ และรู้สึกร้อนวูบวาบจากภายใน
          เนื่องมาจากร่างกายจะผลิตฮอร์โมนมาทดแทนมากเกินไป
 • ภาวะการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากความเครียดหรือความตื่นเต้น
 • ภาวะการนอนไม่หลับเรื้อรังซึ่งจะเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างน้อยสามคืนขึ้นไปและยาวไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามเดือน
          และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพเป็นอย่างมาก
 • คนๆ นั้นพยายามที่จะต้องนอนให้หลับ กระสับกระส่าย พลิกตัวไปมา ไม่ผ่อนคลายจนเกิดการสะสมแล้วกลายเป็นความเครียด

 

เป้าหมาย

 • ลดความคิดและพฤติกรรมบำบัด (Cognitive-Behavioral therapy) โดยเน้นที่การปรับความคิดเพื่อนำไปสู่
          การปรับพฤติกรรมและอารมณ์ การรักษาวิธีนี้ได้ประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ปัญหาที่เกิดร่วมกับ
          โรคทางอารมณ์และกลุ่มโรควิตกกังวล
 • การฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย (Progressive relaxation training) ซึ่งช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น
 • ลดอาการ กระสับกระส่าย พลิกตัวไปมา ไม่ผ่อนคลายจนเกิดการสะสมจนกลายเป็นความเครียด

 

<<  ลดความเครียด ลดอาการนอนไม่หลับ – ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายและสุขภาพดีมากขึ้น >>

ค่าเรียน 3,500 ฿

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

คอร์สสอน ฟื้นฟู การอ่าน-เขียน เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง หรือทางร่างกายต่างๆ (สำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุ แล้วทำให้ การอ่านเขียน ผิดปกติไม่เหมือนเดิม เพื่อให้ท่านสามารถกลับมาอ่าน-เขียนได้เหมือนดังเดิม)

(ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน)

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

 

 

ปัญหาที่เรารับสอน

 • การอ่าน  การเขียนช้าลง ไม่ปกติเหมือนเดิม
 • การใช้มือ หยิบจับ เขียนหนังสือ ยังอ่อนแรง ไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิม 
 • อ่าน เขียนล่าช้าลงมาก ติดขัด และสะดุดบ่อยๆ ภาวะอ่าน - เขียนช้าลง ร่วมด้วยกับความจำทรุดตัว
 • เขียนไม่เป็นตัวอักษร เขียนอ่านไม่ออก เขียนวนไปมา ตัวอักษรหัวกลับ สลับที่กัน สระ วรรณยุกต์ตกหล่น
 • เขียนประโยคง่ายๆไม่ได้ เขียนตามที่กำหนด เขียนลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ เชิงคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ไม่ได้
 • จำตัวอักษรไม่ได้ทำให้อ่านไม่ได้ หรือ จำได้แต่อ่านเป็นคำไม่ได้ ทำให้อ่านช้าต้องสะกด จึงจะอ่านได้
 • มีความยากลำบากในการอ่าน อ่านผิด อ่านข้ามคำ อ่านเพิ่มคำ – ลดคำ อ่านฉีกคำ อ่านสลับคำกัน อ่านเดา
 • ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ เล่าเรื่องลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้
 • อ่านเขียนไม่ได้ อ่านผิดๆถูกๆ ได้หน้าลืมหลัง เขียนตกหล่น วนไปวนมา 
 • อ่านแล้วจำไม่ได้ เล่าไม่เป็น ลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ คิดวิเคราะห์ไม่ได้


เป้าหมายของการสอน

 • เพื่อให้สามารถอ่านออก เขียนได้เหมือนเดิม
 • เพื่อให้เมื่ออ่านแล้ว สามารถจับใจความ - ลำดับเหตุการณ์
 • เพื่อให้ใช้นิ้วมือ / หยิบจับ เขียนหนังสือคล่องขึ้น มีกำลังนิ้วมือมากขึ้นและ เขียนได้เหมือนปกติ
 • เพื่อให้เขียนถูกต้อง ตรงตัวอักษร เขียนแล้วอ่านออก ไม่วนไปมา ไม่สลับที่กัน สระ วรรณยุกต์ไม่ตกหล่น
 • เพื่อให้อ่านออก ไม่ต้องคิดนาน หรือต้องสะกด ทำให้อ่านเร็วขึ้นและคล่องขึ้นเหมือนปกติ
 • เพื่อให้อ่านออก เขียนได้เป็นปกติ แล้วยังสามรถเล่าเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ ตลอดจนคิดวิเคราะห์ได้

 

รูปแบบการฝึก : ทางเราจะใช้หลักจิตวิทยาและ การบำบัดแบบบูรณาการเพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาการ ด้านการอ่าน – เขียน ให้คุณ.

 

 

“ หากเราเร่งฟื้นฟู การอ่านเขียน ให้แข็งแรง อวัยวะอื่นๆ ก็จะมีพัฒนาการที่ดีตามมา คุณก็สามารถมีชีวิตได้อย่างปกติ เช่นเดิม ”

*** อย่ารอเพราะคิดว่าจะดีขึ้น แต่จงรีบทำเพื่อตัว ของคุณเอง ***

 

การฝึก 

ฝึกครั้งละ 1.5 ชั่วโมง ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน    เรียน 3-6 เดือน   เรียนประมาณ 2-3 เดือน จะเริ่มเห็นผล

(มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง) ·

 

ในกรณีมีรายได้ไม่ถึง 10,000 บาท  (ถ้าเกษียณแล้วใช้รายได้ลูก)  ต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจน  สถาบันให้สิทธิจ่ายเพียง 1700 บาท/เดือน  ในวันธรรมดา

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

หรือส่ง SMS มาที่เบอร์  089-1690911

FaceBook  :  ฟื้นฟู สมอง จำคิดพูดอ่านเขียน อ.ปั้น

(คลิ๊กได้เลย  เป็นเฟสบุ๊ค ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมอง)

 

 

 “ เพื่อตัวของคุณเอง... จะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกครั้งหนึ่ง "

   การมีความกังวลในเรื่องชีวิตประจำวันทั่วๆไปนานและมากเกินไป เช่น เรื่องงาน ครอบครัว หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ความเครียดและความวิตกกังวลที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดอาการทางร่างกาย เช่น กัดเล็บ เกา ดึงผม แกะแผล 

 

 

    โดยคนที่มักมีอาการเหล่านี้พบว่าจะเป็นคน ” ไม่อดทน ขี้เบื่อง่าย หงุดหงิดง่าย ” ซึ่งมักจะปลดปล่อยด้วยการกัดเล็บ แกะแผล บางคนนี่อาการแปลกมาก ชอบดึงขนตา

 

อาการ

 • สภาวะทางจิตนี้เกี่ยวข้องกับนิสัยและการระบายความเครียด เช่น การดึงเส้นผมที่ลุกลาม
          กลายเป็นการแกะเกาหนังศีรษะ หรือการแทะเล็บที่กลายเป็นการกัดเล็บจนกุดอย่างรวดเร็ว
 • เป็นปัญหาทางพฤติกรรมโดยมีปัญหาทางอารมณ์แฝงอยู่ด้วย คนที่ชอบดึงผมตัวเองมักเก็บกด พูดน้อย เก็บงำความรู้สึก
 • รู้สึกวิตกกังวล หงุดหงิด เครียดและสังเกตว่าตัวเองมีพฤติกรรม การใช้นิ้วแกะ เกา

เป้าหมาย

 • การรักษาพฤติกรรมด้วยการ แทนที่นิสัยเหล่านั้นเป็นการทำอย่างอื่นแทน
 • การลดความเครียด วิกตกกังวลเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดอาการกัดแทะแกะเกา
 • ลดอาการ ดึงผม ดึงขนตา ที่เกิดจากอาการ วิตกกังวล เครียด หงุดหงิด ช่วยให้ได้ผ่อนคลาย
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิต พยายามเปลี่ยนความคิดและการกระทำเชิงลบให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น

<<  ลดความเครียด วิตกกังวล –ลดอาการดึงผม กัดเล็บ เกาตามตัว– ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น >>

ค่าเรียน 3,500 ฿

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

คอร์สสอน ฟื้นฟูความจำ เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ เป็นโรคเกี่ยวกับสมอง หรือฟื้นฟูความจำให้กับคนแก่ที่ความจำเสื่อม

(ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน)

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

สำหรับคนแก่ที่มีความจำเสื่อม หรือ คนที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ คนเป็นโรคเกี่ยวกับสมอง  ทำให้ความจำถดถอย - หลงลืม – จำอะไรไม่ได้เลย – ทำให้ใช้ชีวิตลำบาก   ภาวะความจำถดถอยลงเรื่อยๆ  คอร์สนี้มุ่งสอนเพื่อกระตุ้นความจำให้ดีขึ้น