โครงการอบรมการคิดและตัดสินใจแบบหัวหน้างานญี่ปุ่น-อเมริกา (ฟรี)

   โครงการนี้จัดอบรมให้กับ นักศึกษาตรี ปีที่ 3-4 ,  ปริญญาโท-เอก , คนทำงาน  โดยคอรสนี้เปิดอบรมฟรีทุกเดือน   (เรียนจบมีใบรับรอง เพื่อใช้สมัครงาน )


จุดประสงค์ในการเปิดอบรมฟรีอ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน   โดยเราเลือกหัวข้ออบรมที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องการให้คนมาสมัครงานมีทักษะเหล่านี้

เราอบรมฟรี 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในทุกเรื่องที่อบรม   อบรมวันธรรมดาสามารถเลือกได้  สถานที่อบรมอยู่แถวห้างฟอร์จูน (รถไฟฟ้าใต้ดินพระราม9) 

 

 

 

 เรื่องที่เราเปิดอบรม  สามารถเลือกได้ 2 หัวข้อ  ดังนี้

1.การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ   เนื้อหาที่เรียน

  • 7QC เก่า และ ใหม่
  • การสร้าง FrameWork เพื่อการตัดสินใจ
  • เทคนิคการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแบบมีทางเลือกจำกัด และ แบบมีทางเลือกไม่จำกัด

 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลและกราฟ เพื่อการตัดสินใจ เนื้อหาที่เรียน

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  เพื่อการตัดสินใจ
  • การวิเคราะห์กราฟและแผนแผนภูมิต่างๆ  เพื่อการตัดสินใจ
  • การวางแผน จากข้อมูลและกราฟ

 

  

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @punseminar    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

 

 

 


"เราพบว่าคนทำงานจำนวนมาก คิดแบบไม่มีเหตุผล ตัดสินใจไม่เป็นระบบ จึงเปิดอบรมฟรี"