สถาบันเปิดสอนด้านบุคลิก-นิสัย-พฤติกรรม-การพูดสื่อสาร-การคิด-การตัดสินใจ

 

คอร์สที่สถาบันเปิดสอนทุกคอร์ส  จะมีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน  แต่ผู้ที่ต้องการได้ใบประกาศเพื่อการสมัครงาน  ต้องเข้าสอบเพื่อรับใบประกาศ     ถ้าไม่เข้าสอบ เราสอนแต่จะไม่ออกใบประกาศ

 

ใบประกาศที่สถาบันออก

การคิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ

เหมาะสำหรับตำแหน่งวิเคราะห์  วางแผน  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

เหมาะสำหรับตำแหน่งวิเคราะห์  วิจัย

 

การโน้มน้าวเพื่อการขาย

เหมาะสำหรับตำแหน่งฝ่ายขาย  ฝ่ายตลาด

 

การโน้มน้าวเพื่อการทำงาน

เหมาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้างาน  ผู้บริหาร

 

การพรีเซนต์ เพื่อนำเสนอผลงาน

เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องพรีเซนต์ เสนอผลงาน