Black Ribbon

สถาบันปั้นคน โดย อ.ปั้น เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน การฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนาของ อ.ปั้น เราเปิดมานานกว่า 10 ปี

ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้Tel : 089-1690911 , 083-0949242 เบอร์สำรอง 086-3329288

LineID :  @puncenter  (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)   

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   ritsri   

คอร์สนี้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านลักษณะสำคัญของโรคติกส์ คือมีอาการกระตุกเร็วๆ ของกล้ามเนื้อ มัดย่อยๆ (Motor Tics) ที่บริเวณใบหน้า, คอ, ไหล่

 

 

เป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาท ทำให้มีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือเปล่งเสียงซ้ำๆ 
มักมีอาการขึ้นๆลงๆ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ ถูกล้อว่า อับอายหรือถูกตำหนิได้ ควรเรียนคอร์สนี้..!!

 

อาการ

 • ขยิบตา ย่นจมูก กระตุกมุมปาก สะบัดคอ เอียงคอ ยักไหล่ กระตุกแขน-ขา-หน้าท้อง ซ้ำๆ (motor tics)
 • ไอ กระแอม ซูดจมูก ส่งเสียงอือ-อา คำไม่มีความหมาย-หยาบคาย ซ้ำๆ (Vocal tics)
 • ย้ำคิด และย้ำทำ ซนผิดปกติ ขาดสมาธิ การยับยั้งชั่งใจ หรืออาจมีปัญหาด้านการเรียนร่วมด้วย

 

เป้าหมาย

 • ลดอาการกระตุก กระตุกแขน-ขา-หน้าท้อง ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
 • สร้างความมั่นใจ หรือสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง
 • สามารถให้ควบคุมอารมณ์ตนเองได้  
 • ลดอาการย้ำคิดย้ำทำ ทำให้มีสมาธิมากขึ้น

 

<< สร้างความมั่นใจ - ลดอาการTIC  - ทำให้ใช้ชิวิตได้ง่ายมากขึ้น >>

ค่าเรียน 3,500 ฿

 **หมายเหตุ คอร์ส การเรียนคอร์สนี้ไม่ได้หายจากโรคTIC แต่ช่วยลดอาการTIC ให้ลดลงอย่างชัดเจน

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

   วงจรการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากอดีต จนนำมาสู่การเกิด “การนอนไม่หลับ” หรือ Insomnia การนอนหลับ จึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญต่อการทำให้ร่างกายและจิตใจของเรารู้สึกสดชื่นและฟื้นคืนพลัง

 

    การนอนหลับ จึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญต่อการทำให้ร่างกายและจิตใจของเรารู้สึกสดชื่นและฟื้นคืนพลัง

 

อาการ

 • ภาวะนอนไม่หลับจากความอ่อนเพลียเมื่อยล้า หงุดหงิด ขาดสมาธิ และรู้สึกร้อนวูบวาบจากภายใน
          เนื่องมาจากร่างกายจะผลิตฮอร์โมนมาทดแทนมากเกินไป
 • ภาวะการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลันโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากความเครียดหรือความตื่นเต้น
 • ภาวะการนอนไม่หลับเรื้อรังซึ่งจะเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างน้อยสามคืนขึ้นไปและยาวไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามเดือน
          และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพเป็นอย่างมาก
 • คนๆ นั้นพยายามที่จะต้องนอนให้หลับ กระสับกระส่าย พลิกตัวไปมา ไม่ผ่อนคลายจนเกิดการสะสมแล้วกลายเป็นความเครียด

 

เป้าหมาย

 • ลดความคิดและพฤติกรรมบำบัด (Cognitive-Behavioral therapy) โดยเน้นที่การปรับความคิดเพื่อนำไปสู่
          การปรับพฤติกรรมและอารมณ์ การรักษาวิธีนี้ได้ประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ปัญหาที่เกิดร่วมกับ
          โรคทางอารมณ์และกลุ่มโรควิตกกังวล
 • การฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย (Progressive relaxation training) ซึ่งช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น
 • ลดอาการ กระสับกระส่าย พลิกตัวไปมา ไม่ผ่อนคลายจนเกิดการสะสมจนกลายเป็นความเครียด

 

<<  ลดความเครียด ลดอาการนอนไม่หลับ – ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายและสุขภาพดีมากขึ้น >>

ค่าเรียน 3,500 ฿

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

 

คอร์สสอน ฟื้นฟู การอ่าน-เขียน เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง หรือทางร่างกายต่างๆ (สำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุ แล้วทำให้ การอ่านเขียน ผิดปกติไม่เหมือนเดิม เพื่อให้ท่านสามารถกลับมาอ่าน-เขียนได้เหมือนดังเดิม)

(ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน)

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

 

 

ปัญหาที่เรารับสอน

 • การอ่าน  การเขียนช้าลง ไม่ปกติเหมือนเดิม
 • การใช้มือ หยิบจับ เขียนหนังสือ ยังอ่อนแรง ไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิม 
 • อ่าน เขียนล่าช้าลงมาก ติดขัด และสะดุดบ่อยๆ ภาวะอ่าน - เขียนช้าลง ร่วมด้วยกับความจำทรุดตัว
 • เขียนไม่เป็นตัวอักษร เขียนอ่านไม่ออก เขียนวนไปมา ตัวอักษรหัวกลับ สลับที่กัน สระ วรรณยุกต์ตกหล่น
 • เขียนประโยคง่ายๆไม่ได้ เขียนตามที่กำหนด เขียนลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ เชิงคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ไม่ได้
 • จำตัวอักษรไม่ได้ทำให้อ่านไม่ได้ หรือ จำได้แต่อ่านเป็นคำไม่ได้ ทำให้อ่านช้าต้องสะกด จึงจะอ่านได้
 • มีความยากลำบากในการอ่าน อ่านผิด อ่านข้ามคำ อ่านเพิ่มคำ – ลดคำ อ่านฉีกคำ อ่านสลับคำกัน อ่านเดา
 • ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ เล่าเรื่องลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้
 • อ่านเขียนไม่ได้ อ่านผิดๆถูกๆ ได้หน้าลืมหลัง เขียนตกหล่น วนไปวนมา 
 • อ่านแล้วจำไม่ได้ เล่าไม่เป็น ลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ คิดวิเคราะห์ไม่ได้


เป้าหมายของการสอน

 • เพื่อให้สามารถอ่านออก เขียนได้เหมือนเดิม
 • เพื่อให้เมื่ออ่านแล้ว สามารถจับใจความ - ลำดับเหตุการณ์
 • เพื่อให้ใช้นิ้วมือ / หยิบจับ เขียนหนังสือคล่องขึ้น มีกำลังนิ้วมือมากขึ้นและ เขียนได้เหมือนปกติ
 • เพื่อให้เขียนถูกต้อง ตรงตัวอักษร เขียนแล้วอ่านออก ไม่วนไปมา ไม่สลับที่กัน สระ วรรณยุกต์ไม่ตกหล่น
 • เพื่อให้อ่านออก ไม่ต้องคิดนาน หรือต้องสะกด ทำให้อ่านเร็วขึ้นและคล่องขึ้นเหมือนปกติ
 • เพื่อให้อ่านออก เขียนได้เป็นปกติ แล้วยังสามรถเล่าเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ ตลอดจนคิดวิเคราะห์ได้

 

รูปแบบการฝึก : ทางเราจะใช้หลักจิตวิทยาและ การบำบัดแบบบูรณาการเพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาการ ด้านการอ่าน – เขียน ให้คุณ.

 

 

“ หากเราเร่งฟื้นฟู การอ่านเขียน ให้แข็งแรง อวัยวะอื่นๆ ก็จะมีพัฒนาการที่ดีตามมา คุณก็สามารถมีชีวิตได้อย่างปกติ เช่นเดิม ”

*** อย่ารอเพราะคิดว่าจะดีขึ้น แต่จงรีบทำเพื่อตัว ของคุณเอง ***

 

การฝึก 

ฝึกครั้งละ 1.5 ชั่วโมง ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน    เรียน 3-6 เดือน   เรียนประมาณ 2-3 เดือน จะเริ่มเห็นผล

(มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง) ·

 

ในกรณีมีรายได้ไม่ถึง 10,000 บาท  (ถ้าเกษียณแล้วใช้รายได้ลูก)  ต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจน  สถาบันให้สิทธิจ่ายเพียง 1700 บาท/เดือน  ในวันธรรมดา

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

หรือส่ง SMS มาที่เบอร์  089-1690911

FaceBook  :  ฟื้นฟู สมอง จำคิดพูดอ่านเขียน อ.ปั้น

(คลิ๊กได้เลย  เป็นเฟสบุ๊ค ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมอง)

 

 

 “ เพื่อตัวของคุณเอง... จะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกครั้งหนึ่ง "

   การมีความกังวลในเรื่องชีวิตประจำวันทั่วๆไปนานและมากเกินไป เช่น เรื่องงาน ครอบครัว หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ความเครียดและความวิตกกังวลที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดอาการทางร่างกาย เช่น กัดเล็บ เกา ดึงผม แกะแผล 

 

 

    โดยคนที่มักมีอาการเหล่านี้พบว่าจะเป็นคน ” ไม่อดทน ขี้เบื่อง่าย หงุดหงิดง่าย ” ซึ่งมักจะปลดปล่อยด้วยการกัดเล็บ แกะแผล บางคนนี่อาการแปลกมาก ชอบดึงขนตา

 

อาการ

 • สภาวะทางจิตนี้เกี่ยวข้องกับนิสัยและการระบายความเครียด เช่น การดึงเส้นผมที่ลุกลาม
          กลายเป็นการแกะเกาหนังศีรษะ หรือการแทะเล็บที่กลายเป็นการกัดเล็บจนกุดอย่างรวดเร็ว
 • เป็นปัญหาทางพฤติกรรมโดยมีปัญหาทางอารมณ์แฝงอยู่ด้วย คนที่ชอบดึงผมตัวเองมักเก็บกด พูดน้อย เก็บงำความรู้สึก
 • รู้สึกวิตกกังวล หงุดหงิด เครียดและสังเกตว่าตัวเองมีพฤติกรรม การใช้นิ้วแกะ เกา

เป้าหมาย

 • การรักษาพฤติกรรมด้วยการ แทนที่นิสัยเหล่านั้นเป็นการทำอย่างอื่นแทน
 • การลดความเครียด วิกตกกังวลเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดอาการกัดแทะแกะเกา
 • ลดอาการ ดึงผม ดึงขนตา ที่เกิดจากอาการ วิตกกังวล เครียด หงุดหงิด ช่วยให้ได้ผ่อนคลาย
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิต พยายามเปลี่ยนความคิดและการกระทำเชิงลบให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น

<<  ลดความเครียด วิตกกังวล –ลดอาการดึงผม กัดเล็บ เกาตามตัว– ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น >>

ค่าเรียน 3,500 ฿

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :   อ.ปั้น  พุทธะ

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปัน (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

 

คอร์สสอน ฟื้นฟูความจำ เนื่องจากความจำเสื่อม

จาก โรคทางสมอง อัลไซเมอร์  อุบัติเหตุ  คนแก่ที่ความจำเสื่อม   แฟนความจำสื่อม

(ไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น / ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน)

 

 

 

 

ท่านสามารถมาเรียนที่สถาบัน หรือ ให้ไปสอนที่บ้านได้

 

 

          สำหรับคนแก่ที่มีความจำเสื่อม  อัลไซเมอร์  แฟนความจำเสื่อม  หรือ คนที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ คนเป็นโรคเกี่ยวกับสมอง  ทำให้ความจำถดถอย - หลงลืม – จำอะไรไม่ได้เลย – ทำให้ใช้ชีวิตลำบาก   ภาวะความจำถดถอยลงเรื่อยๆ  คอร์สนี้มุ่งสอนเพื่อกระตุ้นความจำให้ดีขึ้น

 


ปัญหาที่เรารับสอน

 • ประสบอุบัติเหตุ ทำให้สูญเสียความทรงจำหรือ  เป็นโรคเกี่ยวกับสมอง  ทำให้ความจำไม่ดี
 • สมองเสื่อม  เป็นโรคเกี่ยวกับสมอง ทำให้ความจำเสือม หรือ มีภาวะความจำไม่ดี
 • มีภาวะหลงๆลืมๆ  หลงทาง ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ไหน บอกวันเวลาไม่ได้
 • มีภาวะลืมง่าย  ลืมของว่าไว้ตรงไหน  เก็บของไว้ในที่ที่ไม่ควรเก็บ เช่น เก็บหมวกไว้ในตู้เย็น
 • ภาวะความจำถดถอยไปเรื่อยๆ เช่น บอกว่ายังไม่กินข้าว ทั้งที่กินข้าวแล้ว อยากกลับบ้านกลางดึก   
          ทั้งที่ อยู่ในบ้านของตน รวมถึง *** อารมณ์ไม่เหมาะสม เช่น ร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผล

 

เป้าหมายของการสอน

 • เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองเหมือนเดิม
 • เพื่อกระตุ้นให้ความจำดีขึ้น
 • เพื่อให้บุคคลที่มีปัญหารู้วิธีการดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ความจำเสื่อมถอย และเพิ่มพูนความจำให้ดีขึ้น
 • เพื่อสอนบุคคลในครอบครัว ให้ช่วยดูแลกระตุ้นความจำของบุคคลที่มีปัญหา ให้มีความจำดีขึ้น
 • เพื่อลดปัญหาภาวะความจำถดถอยให้น้อยลง จนไม่เกิดขึ้นเลย

 


รูปแบบการฝึก

ทางเราจะใช้หลักจิตวิทยาและ การบำบัดแบบบูรณาการเพื่อช่วยฟื้นฟูความจำ กระตุ้นความจำมาใช้ในการบำบัด *** ( เป็นเทคนิคของทางสถาบัน )

 

 

การฝึก

ฝึกครั้งละ 1.5 ชั่วโมง ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน   เรียนประมาณ 2-3 เดือน จะเริ่มเห็นผล

กรณีเป็นน้อย เรียน4-5เดือน   เป็นปานกลาง 5-6 เดือน  เป็นมาก เรียนไม่เกิน 1 ปี

ท่านสามารถมาเรียนที่สถาบัน หรือ ให้ไปสอนที่บ้านได้

   

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID :   @puncenter    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

FaceBook  :  ฟื้นฟู สมอง จำคิดพูดอ่านเขียน อ.ปั้น  

สำหรับผู้มีรายได้น้อย  เราเปิดโครงการอบรมฟรี  เพื่อผู้มีรายได้น้อย

เราเปิดอบรมฟรี ในทุกวันพุธ  อบรมครั้งละ 1.5 ชั่วโมง   เรียนฟรี 12 ครั้ง

(เปิดเฉพาะวันพุธ เท่านั้น ถ้าเรียนวันอื่น ต้องชำระตามปกติ)

 

 

“ เพื่อตัวของคุณเอง... จะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกครั้งหนึ่ง "

 

 

 

 

///////////////////////////////

 

 

ภาวะสมองเสื่อม

 

อาการเริ่มแรก
อาการเริ่มแรกมักเป็นการลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ ไม่นาน ในขณะที่ความจำเรื่องเก่า ๆ ในอดีตจะยังดีอยู่ ผู้ป่วยอาจถามซ้ำเรื่องที่เพิ่งบอกไปหรือพูดซ้ำเรื่องที่เพิ่งเล่าให้ฟัง นอกจากนั้นยังอาจมีอาการอื่นๆเช่น วางของแล้วลืม , ทำอะไรที่เคยทำประจำไม่ได้ , สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ , นึกคำพูดไม่ค่อยออกหรือใช้คำผิด ๆ แทน , มีอารมณ์ พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม , การตัดสินใจแย่ลง , ไม่สามารถมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ได้ อาการต่าง ๆ เหล่านี้จะค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลง จนทำให้เกิดปัญหาต่อการทำงานและกิจวัตรประจำวัน ซึ่งการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นกับระดับความสามารถเดิม การศึกษาและหน้าที่เดิมของผู้ป่วย รวมถึงความช่างสังเกตและเอาใจใส่ของญาติด้วย

 

 

อาการสมองเสื่อมจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับสาเหตุและบริเวณที่ได้รับผลกระทบ อาการที่พบได้บ่อยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดหรือกระบวนการรับรู้

 • เสียความทรงจำ มักจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในช่วงแรกและเป็นอาการที่สังเกตได้ชัดที่สุด ซึ่งจะมีปัญหาในการจดจำเหตุการณ์ ผู้คน หรือสถานที่
 • มีปัญหาในการให้เหตุผล หรือการแก้ไขปัญหา
 • มีปัญหาในการสื่อสาร การใช้คำและภาษา เช่น ไม่สามารถเลือกใช้คำที่เหมาะสมในการพูดคุยสื่อสารได้
 • มีปัญหาในการวางแผนและจัดการการงานต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถจัดลำดับขั้นตอนในการทำงาน
 • มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวประสานงานกันของกล้ามเนื้อ ทำให้ไม่สามารถทำงานที่ละเอียดหรือประณีตได้
 • มีความสับสน มึนงง เลอะเลือน

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจ

 • มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • มีอาการซึมเศร้า
 • เกิดความวิตกกังวล
 • มีความหวาดระแวง
 • ภาวะกายและใจไม่สงบ กระสับกระส่าย
 • มีอาการประสาทหลอน

 

CR  :   pobpad

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

“การสูญเสียความทรงจำ หรือ ภาวะเสียความจำ (Amnesia)”

 

การสูญเสียความทรงจำ หรือ ภาวะเสียความจำ (Amnesia) หรือเรียกทั่วไปว่า การเสียความจำ

 

สูญเสียความทรงจำการสูญเสียความทรงจำคืออะไร?

การสูญเสียความทรงจำ หรือ Amnesia มาจากภาษากรีก แปลว่า ไม่มีความจำ อาจเกิดจากสมองได้รับการกระทบกระเทือน หรือสภาพจิตใจได้รับการกระทบกระเทือน ซึ่งความทรงจำที่เสียไปนั้น อาจเสียไปบางส่วน หรือเสียไปทั้งหมดก็ได้

การสูญเสียความทรงจำต่างจากโรคสมองเสื่อมหรือไม่?

การสูญเสียความทรงจำและโรคสมองเสื่อม ทั้ง 2 โรค/ภาวะนี้มีความแตกต่างกัน เพราะภาวะสูญเสียความทรงจำนั้น ผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำเท่านั้น แต่ความสามารถส่วนอื่นๆ เช่น การตัดสินใจ พฤติกรรม ความสามารถในการวางแผนต่างๆยังปกติ ซึ่งโรคสมองเสื่อมนั้นจะสูญเสียไปในหลายๆด้านหรือเกือบทุกด้าน

 

 

การสูญเสียความทรงจำมีสาเหตุมาจากอะไร?

การสูญเสียความทรงจำนั้นมีสาเหตุจาก 3 กลุ่มหลัก คือ
การกระทบกระเทือนที่สมอง
ภาวะทางสุขภาพจิต
การได้รับยาหรือสารพิษต่างๆ


การกระทบกระเทือนที่สมอง เนื่องจากสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ/ความทรงจำ คือ สมองส่วนกลีบขมับ (Temporal lobe) โดยเฉพาะสมองส่วนที่เรียกว่า Hippocam pus (ฮิปโปแคมปัส) โดยสาเหตุที่พบบ่อยคือ อุบัติเหตุต่อสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองอักเสบ โรคลมชัก ภาวะสมองขาดออกซิเจน รวมทั้งโรคเนื้องอกสมอง ก็พบได้แต่ไม่บ่อย


ภาวะทางสุขภาพจิต มักเกิดความเครียดเรื้อรัง และมีสิ่งกระตุ้นหรือเหตุการณ์ที่รุนแรงกระทบสภาพจิตใจเกิดขึ้น เช่น ผิดหวังอย่างแรง ทะเลาะขัดแย้งอย่างรุนแรง ผู้ป่วยต้องการลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่กลับลืมเรื่องอื่นๆไปร่วมด้วย


การได้รับยาพิษหรือสารพิษ สารพิษ ยาพิษ เช่น สารเสพติด หรือ ยาบางชนิด เช่น การใช้ยานอนหลับเกินขนาด หรือการใช้ยานอนหลับบางชนิดที่ส่งผลให้เกิดภาวะดังกล่าว โรคพิษสุราเรื้อรัง การได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) เช่น ควันพิษ ควันรถ ยนต์ ควันจากภูเขาไฟ ในปริมาณสูง

 

ภาวะสูญเสียความทรงจำมีรูปแบบใดบ้าง?

ภาวะสูญเสียความทรงจำมีการแบ่งเป็นหลายรูปแบบ ในที่นี้ขอแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
?‍?สูญเสียความทรงจำบางส่วนหรือทั้งหมด
?‍?สูญเสียความทรงจำแบบไปข้างหน้า (Anterograde amnesia) และสูญเสียความทรงจำย้อนหลัง (Retrograde amnesia) โดยเอาตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจุดแบ่ง ว่าไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง ถ้าจำเรื่องราวที่เกิดก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ ก็คือการสูญเสียความทรงจำแบบย้อนหลัง แต่ถ้าสูญเสียความทรงจำเรื่องราวหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็เป็นแบบไปข้างหน้า

 

 

CR : FaceBook  : daengdboonshop